Firma Symeon specjalizuje się w opiece domowej nad osobami starszymi i chorymi. Na dzień dzisiejszy jesteśmy jedyną firmą, która zajmuje się podopiecznymi tylko na terenie Polski. Znamy potrzeby polskich klientów jak i podopiecznych. Naszym celem jest zapewnienie podopiecznym bezpieczeństwa, poczucia komfortu jak również dotrzymanie towarzystwa poprzez różne formy aktywności. Wypełniamy z klientami indywidualny kwestionariusz zlecenia tym samym podchodzimy do podopiecznych jednostkowo. Pojęcie elastyczności nie jest nam obce rozumiemy, że każdy przypadek jak również wszelki podopieczny jest inny. Praktykujemy efektywne środki w zakresie pomocy osobom starszym. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych opiekunów, za których bierzemy odpowiedzialność.

Menu