Usługi opiekuńcze w Polsce

Alzheimer najczęściej dotyka ludzi po 65 roku życia , jest to choroba neurodegeneracyjna , która prowadzi do śmierci.

Objawy:

* zaburzenia pamięci , mowy , ruchu , słuchu , wzroku ,
* huśtawki nastrojów ,
* nierozpoznawalność przedmiotów , bliskich ,
* otępienie ,
* roztargnienie ,
* chowanie przedmiotów i problem z ich odnalezieniem ,
* notoryczne zadawanie pytań na jeden temat ,
* barłożenie swojego otoczenia ,
* emocjonalizm

Możliwą przyczyną rozwoju choroby jest wiek powyżej 65 roku życia niekiedy kilka lat szybciej.
Drugim bardzo ważnym czynnikiem może być uraz głowy w przeszłości , szczególnie powtarzający się.
Następną istotną przyczyną może być cukrzyca. Kuracjusz chorujący na cukrzycę typu 2 jest kilkakrotnie bardziej narażony na Alzheimera w przyszłości.
Należy pamiętać o tym , że największy wpływ na zachorowanie w przyszłości mają mutacje w genach.

Alzheimer w zależności od stopnia zaawansowania choroby  dzieli się na 3 stadia:

* wczesny – krótkotrwała utrata pamięci ,
* pośredni – apatia , depresja , zaburzenia snu ,
* ciężki – emocjonalizm , brak samodzielności

Warto podczas rozmowy z chorym korzystać z gestów , dzięki temu kontakt z kuracjuszem będzie łatwiejszy.
Pamiętajmy aby wspierać naszych bliskich w tak trudnym momencie ich życia.

Zadbajmy o ich bezpieczne mieszkanie , zapewnijmy spokój , dajmy cierpliwość i zrozumienie.

                                                                                                                                                                /Klaudia

Menu